EFT en Angst

EFT en angst horen nadrukkelijk bij elkaar. Angst laat zich zeer goed behandelen met EFT. Het is echter beter om een onderscheid te maken tussen angst, angststoornissen en fobieën. Elk van deze drie heeft een eigen aanpak. Klik hier voor meer informatie over het werken op fobieën.

Let wel: het behandelen van angst, fobieën en angststoornissen vergt in beginsel meer kennis en ervaring, vooral bij angsten en angsstoornissen. EFT werkt immers vooral heel effectief als je de emoties goed kunt voelen. Het punt is echter dat als je de angst 'te goed' gaat voelen dat het dan 'fout' kan gaan, afhankelijk van je voorgeschiedenis en/of de intensiteit van de angst. Je kunt letterlijk uit je lijf gaan bij zeer intense angsten of zelfs in een psychose terecht komen.

En het is belangrijk te realiseren dat (net als de meeste emotionele klachten) de angst vaak het gevolg is van onverwerkte kindsemoties. Een ieder die kinderen heeft of er bekend mee is, weet dat kinderen heel heftige emoties hebben. Dus als de angst die nu ervaren wordt, wortels heeft in de kindertijd, dan zijn die angstemoties vaak ook erg intens. Anderom geldt eigenlijk ook altijd dat hoe heftiger de emotie in het hier en nu, des te waarschijnlijker het is dat die emotie in de kinderjaren geworteld is.

Dit betekent dat je als je met EFT en angst werkt ALTIJD voorzichtig moet zijn en stap voor stap moet werken. Hoe intensiever de angst des te zwaarder deze regel geldt en des te ervarener of deskundiger je moet zijn. En je werkt bij voorkeur met EFT-technieken die meer gedissocieerd werken, zoals de tranenvrije techniek. Zie voor meer informatie ons boek EFT van A tot Z.

Als je geen ervaring hebt of de theorie en praktijk van associatie en dissociatie niet beheerst, is het raadzaam om naar een ervaren EFT-behandelaar te gaan. Bij angst ligt altijd retraumatisering op de loer.

Met EFT angst en angststoornissen behandelen werkt vrijwel altijd beter als je ervaren bent of bij een ervaren EFT-behandelaar bent.

EFT en Angst -stoornissen

Een angststoornis wordt meestal gedefinieerd als een psychische aandoening die gekenmerkt wordt door een pathologische angst. Het heet een stoornis, omdat je er in je sociale leven behoorlijke hinder van ondervind.

Fobieën zijn dus angststoornissen.maar omdat fobieën relatief makkelijk te behandelen zijn, heb ik die apart behandeld. Wil je daar meer over lezen, klik dan hier.

Bekende vormen van andere angststoornissen zijn ondermeer:

  • PTSS
  • Sociale fobieën
  • gegeneraliseerde angststoornissen
  • Obsessieve-compulsatieve stoornis

Daarnaast zijn er ook angststoornissen die het gevolg zijn van bijvoorbeeld een ernstige somatische ziekte of ongeluk. Of id heet gevolg zijn van intens gebruik van alcohol of drugs.

Hoe psychiatrischer de stoornis van karakter is, des te meer kennis en ervaring je als behandelaar moet hebben. Als je niet uit die betreffende professionele hoek komt, raad ik je in ieder geval af om met stoornissen vanwege alcohol en drugs te gaan werken.

Ook de andere angststoornissen vergen vrijwel altijd erg veel ervaring, dus blijf er liever af als je niet deskundig bent, of zoek hulp bij een ervaren behandelaar.

Met EFT angststoornissen behandelen vergt vrijwel altijd deskundigheid.

EFT en Angst

Onder de noemer angst schaar ik gemakshalve de rest, alles wat niet te maken heeft met angststoornissen en fobieën. 

Voorbeelden zijn:

  • angst voor een rijexamen
  • faalangst
  • angst om voor een groep te spreken
  • angst om dat ene meisje aan te spreken
  • enz.

De scheidslijn is wat dun, maar in het algemeen zijn dit soort angsten wat minder intensief en ze zijn wat meer gericht op die ene specifieke gebeurtenis of persoon. Je kunt je vaak tijdelijk over deze angsten  heenzetten, vaak op pure wilskracht, en soms zelf overwinnen. In de meeste gevallen blijft deze angst spoken.

Met EFT angst behandelen is qua aanpak min of meer hetzelfde als bij een fobie. Met als verschil dat je vaak direct wel meer geassocieerd kunt starten, omdat de angst niet zo overweldigend is.

Ook hier geldt dat het zinvol is om een worst-of-the-worst scenario te visualiseren als ultieme test. De echte test komt vrijwel altijd in de praktijk, je moet immers dat rij-examen doen, die spreekbeurt houden, solo zingen, dat meisje aanspreken etc.

Samengevat

EFT en angst gaan zeer goed samen; het behandelen van angst (-stoornissen)  gaat heel goed, maar wel vergt het in het algemeen wel meer ervaring en deskundigheid. Als je op jezelf werkt is angst de meest lastige emotie. Het is vaak beter om hulp te zoeken.

Emotionele Stress Release met EFT en NLP: Henk beschrijft op een praktisch  wijze hoe je EFT effectief kunt combineren met andere technieken, zoals NLP, Lichaamswerk, Solution Focussed Therapy.

EFT van A tot Z: Het ondertussen klassieke handboek voor EFT beschrijft zeer leesbaar alle technieken en toepassingen.

Introductievideo op YouTube  De 1e helft gaat over emotionele stress en de werking van EFT. De 2e helft legt het basisprotocol van EFT uit.