EFT Lichamelijke Klachten

Het is voor veel mensen onduidelijk waarom je met EFT lichamelijke klachten kan helpen oplossen. Mijn vertrekpunt is dat onverwerkte emoties vrijwel altijd lichamelijke klachten veroorzaken. En omdat EFT therapie zo uitmuntend werkt op onverwerkte emoties, werkt het daarom ook zo effectief op de meeste lichamelijke klachten.

Emotie is een lichamelijke expressie

In essentie is een emotie een lichamelijke sensatie die we een label geven als, angst, onzekerheid, schaamte, blijdschap enz. Die lichamelijke sensatie is m.i. het gevolg van onze evolutionaire ontwikkeling. Gaan we helemaal terug in de geschiedenis van onze evolutie, dan komen we uit bij de eencellige dieren.

Alexander Lowe, de grondlegger van de bio-energetica, merkte al op dat het eencellige leven maar twee expressies kent: er naar toe bewegen(uitdijen) en er vanaf bewegen (inkrimpen).Ze bewegen er naar toe of reiken er naar uit, als het 'lekker' is en ze bewegen er vanaf of krimpen in, als het 'gevaarlijk' is.

En die beweging zit in essentie nog steeds in ons. Wij zijn volgens de biologie in essentie enorme verzamelingen van samenwerkende eencellige wezens. Onze emoties kun je daarom zien als de meer gecompliceerdere vormen van deze twee basale bewegingen, maar in wezen gaat het er nog steeds om dat een emotie ons ergens naar toe beweegt of ons er vanaf doet bewegen. De essentie van een emotie is dus een lichamelijke reactie. En hoewel die reactie in alle weefsels zit, ervaren we die vooral in de spier- en bindweefsels. Dit mechanisme is de basis waarom je met EFT lichamelijke klachten zo goed kan aanpakken.

Alle talen leggen een relatie tussen lichaam en emoties

De meeste mensen ervaren dat ook op die manier, die voelen de emotie in hun lichaam. Dat dit universeel is, blijkt ook wel uit de taal. Vrijwel alle talen hebben wel expressies die een relatie leggen tussen lichaam en emotie, zoals bijvoorbeeld:

  • brok in mijn keel
  • gal spuwen
  • iets op mijn lever hebben
  • de rug recht houden
  • vlinders in de buik
  • steen op mijn maag

Vanuit de evolutie gezien, horen dit soort reacties maar kortdurend te zijn, maar bij mensen is dat helaas niet het geval. Enerzijds omdat onze samenleving vol stressoren zit, anderzijds vanwege ons veel geroemde brein. Wij kunnen namelijk herinneren en inbeelden of fantaseren. Het is bekend dat ons brein geen onderscheid maakt tussen echt en illusie. In beide gevallen reageert het lichaam. Denk maar aan het kijken naar een spannende film. Daar kun je helemaal ingezogen worden en het brein ervaart het als echt, met alle lijfelijke reacties van dien (zweten, hoge snelle adem, vaker plassen, schokbewegingen, trillen etc), terwijl je feitelijk wel weet dat je naar wat pixels op een stuk glas kijkt.

Het gaat om vastzittende, onverwerkte emoties

Als een stressor aanhoudt of veelvuldig terugkeert, dan is de kans groot dat ook de weefsels in de stress of kramp raken met allerlei soorten fysieke klachten als gevolg. 

Er lijkt een samenhang te zitten tussen het type stress en de plek waar de lichamelijke klacht zich openbaart. Het klink wellicht als goedkope psychologie, maar er lijkt een verband te bestaan tussen de fysiologie (wat is de functie van het weefsel of orgaan) en de psychologische duiding. Als je iets niet kunt verteren kun je last krijgen van je maag of darmen, als je iets niet wilt horen kun je gehoorproblemen krijgen, als je iets niet wilt zien kun je oogproblemen krijgen. Enz. Het boekje 'Heel jezelf'  van Louise Hay is beroemd geworden doordat het een expliciete relatie legt tussen een groot aantal lichamelijke klachten en de mogelijke emotionele issues. Al deze relaties maken steeds meer duidelijk dat je in veel gevallen met EFT lichamelijke klachten kan aanpakken.

Vanuit mijn opleiding lichaamsgerichte psychotherapie ben ik getraind in het leggen van verbanden tussen lichamelijke klachten en onverwerkte emoties. In de opvatting van de zgn. Reichiaanse Lichaamstherapie stelt men zelfs dat het lichaam zich vormt naar een aantal kerntrauma's uit de vroegste kinderjaren, zodat elk kerntrauma zich uit in een specifieke lichaamsstructuur. Voor meer informatie over dit laatste raad ik je het boek 'De maskermaker' aan.

Samengevat: onverwerkte emoties kunnen leiden tot fysieke klachten. Met EFT los je onverwerkte emoties op, dus kun je in heel veel gevallen met EFT lichamelijke klachten oplossen.

Emotionele Stress Release met EFT en NLP: Henk beschrijft op een praktisch  wijze hoe je EFT effectief kunt combineren met andere technieken, zoals NLP, Lichaamswerk, Solution Focussed Therapy.

EFT van A tot Z: Het ondertussen klassieke handboek voor EFT beschrijft zeer leesbaar alle technieken en toepassingen.

Introductievideo op YouTube  De 1e helft gaat over emotionele stress en de werking van EFT. De 2e helft legt het basisprotocol van EFT uit.