EFT ondersteuning bij kanker

Kan EFT ondersteuning bij kanker bieden? En zo ja, in welk opzicht dan?

Deze vreselijke diagnose horen we liever niet. Toch krijgen vele duizenden mensen jaarlijks te horen dat er kanker is gevonden. Dat resulteert vrijwel altijd in een heel scala van emoties, zowel bij de patiënt, maar ook bij zijn directe omgeving. En hoewel er veel therapieën zijn die kanker bestrijden of zeggen te bestrijden, het is vooralsnog een ziekte waaraan veel mensen overlijden en het kan ook nog eens een intense lijdensweg zijn.

Wat is dan de betekenis van EFT? Hoe kan EFT ondersteuning bij kanker bieden? Ik ga op een aantal invalshoeken in.

Ethische aspecten

Mag je wel met EFT werken op de emoties rondom het hebben van kanker? Vaak worden dan termen gebruikt als het bieden van valse hoop, het ontkennen van het persoonlijke drama o.i.d.

Mijn persoonlijke opvatting is dat het absoluut zinvol is om met EFT ondersteuning  bij kanker te bieden. En wel omdat de diagnose in het algemeen veel emotionele stress veroorzaakt en het een feit is dat stress het immuunsysteem verzwakt, zelfs helemaal kan uitschakelen. Dat is wel het laatste dat je zou moet willen als je kanker hebt; helemaal als je ook nog chemo of een bestraling krijgt. Dan heb je elke beetje immuunsysteem nodig dat je maar kunt krijgen. Het is niet voor niets dat immuuntherapie als mogelijke therapie de laatste tijd zoveel in de belangstelling staat.

Dus ja, het is van eminent belang dat je zoveel mogelijk op alle negatieve emoties moet werken om -hoe desastreus die diagnose ook kan zijn- toch zo min mogelijk negatieve emoties te voelen. Dit is ook de invalshoek van Servan Schreiber in zijn bekende Anti-kanker boek. Voorkom resp. elimineer zoveel mogelijk je stress!

Primaire invalshoek

Je kunt dus met EFT ondersteuning bij kanker bieden door direct te  werken op het hele scala van emoties ten gevolge van het feit dat er kanker is gediagnosticeerd.Ik spreek met opzet van een heel scala, want dat is wat er meestal speelt. Het is veel meer dan alleen maar de angst voor de pijn, of de angst voor de dood. Er kunnen emoties spelen als zorg en verdriet om de kinderen, zorg om de partner, zorgen rondom je bedrijf, schuldgevoelens (misschien had je eerder enz..), teleurstelling in je lichaam, enz..

Je omgeving

Het is ook belangrijk dat de familieleden of vrienden van de patiënt aan hun emoties werken, want als je constant wordt ondergedompeld in een omgeving die vol emoties zit (hoe begrijpelijk ook), is dat zeker geen positieve bijdrage aan je eigen rust en stabiliteit.

Volgens de filosofie van Steve de Shazer, de ontwikkelaar van Solution Focused Therapy , wordt alles waar je veel aandacht aan besteed of waar je veel over praat alleen maar manifester. Dus als je omgeving constant bezig is met de negatieve aspecten van je ziekte, wordt het alleen maar erger!

Dat is niet perse hetzelfde als dat je het dan maar negeren moet, maar dat je daar niet (steeds) de focus op moet leggen. Dus ook hier biedt EFT ondersteuning bij kanker, doordat ook de omgeving EFT kan gebruiken voor de eigen emoties.

Impact van de diagnose kanker

Een andere invalshoek van EFT en ondersteuning bij kanker richt zich op de impact van de diagnose. Als de dokter zegt dat je kanker hebt, vaak nog met een indicatie van wat je overlevingskansen hebt, dan moet je je realiseren dat je brein een boodschap van een autoriteit hoort en er is een reeële kans dat je die autoriteit gelooft. Met andere woorden: als de arts zegt dat je nog 4-6 maanden hebt, dan is de kans groot dat je systeem die boodschap opvolgt.

Het is handiger je te realiseren dat de arts spreekt over gemiddelden. Er zijn dus mensen die heel snel overlijden, maar er zijn ook mensen die de ziekte heel lang overleven of zelfs er niet aan overlijden. De invalshoek van een arts is om je geen 'illusies' voor te spiegelen, maar het gemiddelde presenteren is bijna hetzelfde als jou geen keuze te bieden dat jij wel eens degene zou kunnen zijn die juist heel lang of voor altijd blijft leven. Het is veel wenselijker om die optie heel bewust open te houden.

Om die reden is het verstandig te kloppen op de impact van de boodschap van de arts. Dat kun je doen met zinnen (zie ook 'klopprotocol') als:

Ook al zegt de arts dat ik nog maar 3 maanden te leven heeft, ik sta open voor de mogelijkheid dat mij meer tijd is gegeven

Ook al zegt de arts dat ik nog maar 3 maanden te leven heb en ik moet hem wel geloven, hij is immers deskundig, toch sta ik open voor de mogelijkheid dat mijn situatie anders is

of je gebruikt de syntax van het keuzeformulering:

Ook al zegt de arts dat ik nog maar 3 maanden te leven heb,ik kies er voor om dit helemaal los te laten en nog heel veel jaren gezond en gelukkig te leven.

Ook op deze manier levert EFT ondersteuning bij kanker door te focussen op de behandeling van het emotionele impact van de diagnose kun EFT ondersteuning bij kanker bieden

De MetaMedicine benadering

Er is ook nog een geheel andere invalshoek om met EFT ondersteuning bij kanker in te zetten. Die invalshoek is gebaseerd op het werk van Geert Hamer, de grondlegger van de 'Neue Germanische Medizin', internationaal meer bekend als MetaMedicin.

Dit is een model dat veronderstelt dat in beginsel elke tumor het gevolg is van een onverwerkt trauma. Hoe controversieel dit model ook gevonden wordt, er zit m.i. wel een zekere logica in. Het komt in ieder geval overeen met wat ik stel in het hoofdstuk over EFT en lichamelijke klachten.

Het basisidee van Hamer is dat -als er sprake is van een trauma- er vaak sprake is van celgroei. Als je een bot breekt, komt er op de plaats van het trauma extra bot. Als je een snee krijgt, komt er littekenweefsel (extra huid). De bedoeling van het lichaam is blijkbaar om de plek van het trauma sterker te maken, of wel de functie te versterken.

Volgens die opvatting is celgroei als zodanig dus alleen maar een reactie van het lichaam om de functie te versterken. Omdat het trauma (helaas!) vaak aanhoudt, gaat ook de groei door en dat zou dan zijn wat we een tumor noemen.

In zijn filosofie moet je dus het bijbehorende trauma aanpakken. Dat zou de noodzaak voor celgroei tenietdoen waardoor het weefsel weer kan terugkeren naar de normale staat. Volgens deze opvatting kan EFT ondersteuning bieden bij kanker door het onderliggende trauma aan te pakken.

Let wel: dit is een controversiële opvatting met nog gering wetenschappelijk bewijs.

Emotionele Stress Release met EFT en NLP: Henk beschrijft op een praktisch  wijze hoe je EFT effectief kunt combineren met andere technieken, zoals NLP, Lichaamswerk, Solution Focussed Therapy.

EFT van A tot Z: Het ondertussen klassieke handboek voor EFT beschrijft zeer leesbaar alle technieken en toepassingen.

Introductievideo op YouTube  De 1e helft gaat over emotionele stress en de werking van EFT. De 2e helft legt het basisprotocol van EFT uit.